CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

1. Dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện nhất thứ.

Cung cấp, lắp đặt các thiết bị nhất thứ như TU, TI, máy cắt, các tủ hợp bộ, các trạm treo 22kV, 35KV, 110kV. Thiết kế cấp hàng các tủ nguồn DC/AC, các tủ điều khiển bảo vệ. 

Chúng tôi có thế mạnh về sử lý kỹ thuật và cấp hàng đặc biệt trong các trường hợp sự cố trong hệ thống điện nhà máy điện , trạm biến áp đảm bảo khác phục sự cố nhanh nhất cho khách hàng giảm tối đa tổn thất kinh tế.

 

2. Cung cấp, lắp đặt các thiết bị nhị thứ

Cung cấp các hệ thống tủ điện bảo vệ, điều khiển với các role như Siemen, Micom, ABB, GE, Schneider… , đồ hồ đa chức năng, transducer, các tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ đường dây, máy biến áp, tủ hòa đồng bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *